Pinoy Radio Here:

Support OPM

OPL Archive

Arnel De Pano - Ang Aming Aguinaldo Lyrics

Ang aming aguinaldo sa Iyo, Panginoon
Mapagmahal na puso pang habang panahon
Hindi lang pang-Disyembre kundi araw-araw
Dahil Ikaw lang syempre ang walang hanggang Ilaw
Tanggapin, Jesus, ang aming aguinaldo

Ang aming aguinaldo, sa Iyo
Pangako na di maglalaho
Lubos-lubos na pagsinta, taos-taos na pagsamba
Handog lamang sa Iyo, aming Jesus

Ang aming aguinaldo, sa Iyo
Pag-ibig na di magbabago
Dahil inibig Mo kami tanging igaganti
Aming regalo sa Iyo, Hesus

Repeat 1

Tanggapin, Jesus, ang aming aguinaldo
Pag-aalay Mo’y aming tutumbasan
Magbibigay magpakailanman

Repeat 1

Tanggapin, Jesus, ang aming aguinaldo 2x

O magsaya at magdiwang
Pagka’t sumilang na
Ang Hari ng lahat (ang Hari ng lahat)
Kaya’t ating buksan (kaya’t ating buksan)
ang puso lubos sa i’yoy nagmamahal

Kaya’t ating buksan (kaya’t ating buksan)
ang puso lubos sa I’yoy nagmamahal