Pinoy Radio Here:

Support OPM

OPL Archive

Derrick Monasterio - Reyna Lyrics

Araw gabi ikaw ang aking naiisip
Kahit na sandal ay di nawawaglit
Naron ka rin maging sa aking panaginip
Tanging pangalan mo ang syang sinasambit

Pwede kayang buksan mo ang pinto ng puso
Nang maipadala ang aking pagsuyo
At sa iyo ito’y aking ipapangako
Dito sa piling ko’y di ka mabibigo

Ikaw ang syang reyna wala na ngang iba
Sa aking palasyo ay sasamnbahin kita
Sa bawat sandali ay iibigin ka
Sa lungkot at saya ako’y laging kasama
Ikaw lamang sinta

Pakaiibigin, pakamamahalin
At bubusugin ka ng paglalambing
Pasakitan ka’y hindi ko gagawin

Derrick Monasterio - Give Me One More Chance Lyrics

Give me a sign that you’ll still be around
Baby give me one more chance
Don’t turn me down for this one life dance
All I’m asking is romance
I’ve been so neglectful
I’ve let my silly pride overrule
I know I’ve been a big fool
And leaving you was such a great big sin
Give me one more day
Give me one more night again

Baby I know what you’re going through
Dealing with a lonely heart
It was my fault that we fell apart
But we can make a brand new start
Baby I’m not lying
Baby I’m not trying to make things up
But there is one thing that I am trying to fix up
Baby open up and I’ll give things up for you

And I will never leave you, hurt you
I will always stay true
I will always be there to care
Each moment we will share
I will always listen to your heart
Give me one more day, give me one more night again
Ang tell me it’s not the end

Maybe you want to stay just a friends
That’s a crazy dead end
From now on, unlike us before,
I’ll be the one who’ll knock your door
Baby please stay open
Have you read the message I just sent?
How can we stay as friends,
If we let out hearts take command?
Give us one more try
Give us one more night again

And I promise…
I will never leave you, hurt you
I will always stay true
I will always be there to care
Each moment we will share
I will always listen to your heart
Give me one more day, give me one more night again
And tell me it’s not the end

I know you’re seeing someone new in your life
I know you know I’m seeing someone in my life
But that’s all for show it will never grow
Believe me when I say…

I will never leave you, hurt you
I will always stay true
I will always be there to care
Each moment we will share
I will always listen to your heart
Give me one more day, give me one more night
Give me one more chance
Give me one more try
Give me one more dance
Give me one more night with you?

And tell me it’s not the end